Política de Privacitat

A www.gcaarq.com, es garanteix un nivell apropiat de protecció de les persones físiques titulars de les dades, conforme s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència.  
Responsable del tractament
>      Identitat: GCA S.L.P
>      NIF: B58291642
>      Direcció Postal: Carrer Valencia 289, 08009 Barcelona.
>      Correu electrònic: RGPD@gcaarq.com
Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:
A GCA S.L.P tractarem les seves dades amb la finalitat d’atendre les seves sol3licituds d’informació a través del nostre email de contacte.
Legitimació per al tractament
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic que li proporcionem a la nostra web. Conservarem les dades recollides per aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.  
Destinataris de les seves dades
Les seves dades únicament seran cedides a les empreses del grup per finalitats administratives internes i no seran cedides a cap altre tercer excepte en el cas d’obligació legal.
Drets de l’interessat
Com a usuari de www.gcaarq.com, té els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i d’oposició al tractament de les seves dades, quan consideri que no són necessàries per a la finalitat que van ser recollides, a sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici e reclamacions i a retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.  
Per procedir a l’exercici de drets ha de posar-se en contacte amb nosaltres a la nostra direcció de correu electrònic RGPD@gcaarq.com. Si no està satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos a través de la seva pàgina web www.aepd.es.