GCA ofereix una amplia gama de serveis que abasta totes les necessitats del client, des de la implementació de la primera idea fins la finalització de l’obra amb l’obtenció de tots els permisos pertinents.

Arquitectura

El nostre plantejament per concebre un nou projecte arquitectònic es basa en criteris de disseny, funcionalitat, adaptació al entorn e sostenibilitat. Les intervencions de rehabilitació i canvi d’ús en edificis respecten el caràcter original de l’edifici, adaptant-lo a les noves tecnologies i usos.

Interiorisme

El disseny d’interiors és un dels àmbits imprescindibles en l’actuació professional de GCA. La unió d’arquitectura i interiorisme permet abordar els projectes globalment i aconseguir el seu disseny integral.
​Creem interiors dotats d’una imatge pròpia, en los quals el client es sent identificat i confortable.

Gestió de projectes- Project manager

GCA disposa d’un departament que concentra els esforços dels diferents consultors involucrats en el projecte, de tal manera que es compleixin costos, terminis d’entrega i garanteix el compliment de los estàndards de qualitat acordats amb el Client.

Disseny de mobiliari

Disseny exclusiu i desenvolupament de mobiliari i elements específics per projectes.

Direcció de ejecució d'obra

GCA disposa d’un departament format per professionals en plantilla, que abasten totes las àrees en la execució de l’obra.

. Direcció de execució d’obra

. Seguretat i Salut: Estudi i coordinació

. Control de qualitat

. Gestió econòmica de l`obra (Project Management)

Contratació i construcció

Codecsa, S.A.

Empresa constructora del grup. Amb més de 30 anys de trajectòria, construeix part dels projectes dissenyats per GCA, aportant en aquesta col·laboració gran experiència en el desenvolupament de la obra.